Zielony Smok

Kazanie biskupa

Błogosławieni cisi, ubodzy i pokorni …

Kazanie biskupa (dowcip)
Kazanie (rys. Maciej Krzywicki)