Zielony Smok

Kazanie biskupa

Błogosławieni cisi, ubodzy i pokorni …

Kazanie biskupa - dowcip religijny
Kazanie biskupa (rys. Maciej Krzywicki)