Aria

Java 14: Remove the Pack200 Tools and API

Remove the Pack200 Tools and API

Remove the Pack200 Tools and API = usunięcie narzędzi i API Pack200.

Podstawa: JEP-367.

Od Java 11 narzędzia i API Pack200 były oznaczone jako deprecated z możliwością usunięcia na stałe.

Z pakietu java.util.jar usunięte zostały narzędzia pack200 i unpack200:

  • java.util.jar.Pack200
  • java.util.jar.Pack200.Packer
  • java.util.jar.Pack200.Unpacker

Autorzy JEP-367 zakładają, że programiści używający pack200 do kompresji zapoznają się z możliwościami stwarzanymi przez narzędzia jlink (JEP-282) i jpackage (JEP-343) (od Java 14).