Aria

Java 14: Garbage Collector – zmiany

Garbage Collector = zbieracz śmieci.

Remove the Concurrent Mark Sweep (CMS) Garbage Collector

Podstawa: JEP-363.

W JEP-291 został oznaczony jako deprecated. Obecnie został usunięty.

Deprecate the ParralelScavenge – SerialOld GC Combination

Podstawa: JEP-366

Kombinacja tych algorytmów kolekcyjnych została zabroniona.

NUMA-Aware Memory Allocation for G1

NUMA = Non-uniform memory access = Nierównomierny dostep do pamięci

NUMA-Aware Memory Allocation – alokacja pamięci z uwzględnieniem NUMA

Podstawa: JEP-345

Usprawniono wydajność G1 uwzględniając NUMA w nowoczesnych procesorach.

ZGC on Windows

Podstawa: JEP-365

ZGC = Z Garbage Collector

Znany GC dla języka Java, został dostosowany do niektórych cech specyficznych wyłącznie dla Windows i Windows Serwer. Zmiany te będą dostępne dla wersji 1803 lub późniejszych tego systemu operacyjnego.