Aria

Java 11: Epsilon, A No-Op Garbage Collector (Experimental)

Epsilon, A No-Op Garbage Collector (Experimental)

No-Op – dosł. No Operation, to instrukcja komputerowa, która zajmuje niewiele miejsca (pamięci) i nie specyfikuje żadnej operacji.

Epsilon jest odśmiecaczem pamięci. Wychwytuje alokacje pamięci, ale nie ma zaimplementowanych mechanizmów jej odzyskiwania.

Głównym jego zastosowaniem jest testowanie wydajności. Jest uruchamiany przełącznikiem:
XX:+UseEpsilonGC.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej infomacje znajdziesz w:

JEP 318 albo w

JDK-8174901

Fakt istnienia Epsilona nie ma żadnego wpływu na sposób pisania kodu.