Aria

Jak zaktualizować PowerShell w Windows 10?

Aktualną wersję można ściągną ze strony https://github.com/PowerShell/PowerShell

W podrozdziale ‘Get PowerShell’ (Rys. 1) w tabelce, pierwszy rząd danych dotyczy Windows (x64).

Tabelka z instalatorami
Rys. 1. Tabelka z instalatorami

Aktualnie (2021-02-10) ściągnać można 3 wersje:

  • LTS – wersja 7.0.4
  • stable – wersja 7.1.1
  • preview – 7.2.0

Następnie:

  1. Wybieramy wersję ‘LTS’ lub ‘stable’. Klikamy link.
  2. Ściągamy na komputer.
  3. Uruchamiamy plik.
  4. Potwierdzamy zgody.

PowerShell został zainstalowany.

Uruchamiamy PowerShell.

W razie kłopotów z instalacją instrukcja jest w ostatniej kolumnie tabeli.