Aria

Jak sprawdzić wersję PowerShell?

Wersję PowerShell sprawdzamy tak samo w Windows 7 jak i Windows 10. Tutaj pokazuję dla Windows 7, gdyż w Windows 10 na ogół masz najnowszą wersję i nie ma potrzeby aktualizacji.

h3 class=”derby” title=”Jak sprawdzić wersję PowerShell”>Jak sprawdzić wersję PowerShell w Windows 7

  1. Uruchom PowerShell
  2. W linii poleceń PowerShell wpisz polecenie $PSVersionTable
  3. Kliknij Enter (Rys. 192)
  4. Poszukaj wartości (value) zmiennej PSVersion
Rys. 192. Sprawdzenie wersji PowerShell

Jeżeli numer wersji jest niższy niż 5.1 możesz chcieć dokonać aktualizacji.