Zielony Smok, logo witryny

Instalacja JavaFX 17.0.1

OpenJFX i JavaFX aktualnie są synonimami.

SDK to skrót rozwijany jako Software Development Kit.

JMOD to cyfrowe archiwa podobne do archiwów JAR, ale o nieco większych możliwościach.

Wersje JavaFX

JavaFX jest aktualnie dostępna w 3 wersjach:

 • JavaFX
  • v. 11.0.13.1 – wersja LTS (Long Term Support) (do września 2023)
  • v. 17.0.1 – wersja LTS (do września 2026)
  • różne wersje early access (ang. wczesny dostęp)
 • Ściągnięcie plików

  Na stronie https://gluonhq.com/products/javafx/ mamy dwie możliwości ściągnięcia odpowiednich plików:

  • układ list rozwijanych pozwalający na wybranie odpowiedniej wersji (Rys. 1)
   Rys. 1
  • lista plików (Rys. 2)
   Rys. 2

  Ściągamy trzy pliki oznaczone strzałkami (Rys. 2) oraz kopiujemy skróty SHA, jeśli chcemy zbadać czy pliki nie zostały zmienione podczas ściągania.

  Co to jest Monocle SDK, którego nie ściągamy, zostało wyjaśnione w ostatnim podrozdziale

  Po ściągnięciu mamy trzy pliki (Rys. 3).

  Ściągniete pliki
  Rys. 3. Ściągnięte pliki

  Sprawdzenie skrótów plików

  Proces sprawdzania skrótow SHA plików został opisany we wpisie Jak sprawdzić MD5 / SHA?.

  Instalacja

  1. Rozpakowujemy plik openjfx-17.0.1_windows-64x_bin-sdk.zip na przykład używając programu 7-Zip. Plik ZIP usuwamy.
  2. Rozpakowujemy plik openjfx-17.0.1_windows-64x_bin-jmods.zip. Nazwę rozpakowanego folderu zmieniamy na jmods. Folder jmods przeciągamy do folderu javafx-sdk-17.0.1. Plik ZIP usuwamy.
  3. Rozpakowujemy plik openjfx-17-javadoc.zip. Kopię dokumentacji warto umieścić gdzieś pod ręką – ja umieszczam w pliku apidocsrazem z inną dokumentacją na Pulpicie. Nazwę rozpakowanego folderu zmieniamy na api i przeciągamy do folderu javafx-sdk-17.0.0.1. Plik ZIP usuwamy.
  4. W ten sposób na pulpicie mamy folder javafx-sdk-17.0.1.
  5. W ten sposób w folderze javafx-sdk-17.0.1 mamy 6 obiektów (Rys. 4).
   Rys. 4. Układ plików w folderze
  6. Folder javafx-sdk-17.0.1 przenosimy na dysk C: tak aby jego adres był C:/javafx-sdk-17.0.1 ewentualnie w inne miejsce.

  JavaFX 17.0.1 została zainstalowana. Jest przygotowana do użycia w IDE takich jak IntelliJ IDEA czy Apache Netbeans. Pokażę to w innych wpisach.

  JavaFX w CLASSPATH i MODULEPATH

  Od JavaFX 16 nie można umieszczać ścieżek do modułów JavaFX w ścieżce klas CLASSPATH. Jeśli są tam umieszczone należy je usunąć.

  Od JavaFX 16 aby móc używać JavaFX z linii poleceń, ścieżki do modułów należy umieścić w ścieżce modułów MODULEPATH.

  Monocle SDK

  Architektura JavaFX jest przedstawiona na rysunku 5.

  Architektura JavaFX
  Tys. 5. Diagram architekury JavaFX (z domeny publicznej Oracle)

  Glass Windowing Toolkit

  Glass Windowing Toolkit jest najniższym poziomem na stosie grafiki. Zapewnia obsługę operacji natywnych (zarządzanie oknami, timery i powierzchnie). Służy jako zależna od platformy powłoka, która łączy platformę JavaFX z rodzimym systemem operacyjnym.
  Glass Windowing Toolkit zarządza również kolejką zdarzeń oraz kontroluje przebieg wątków (JavaFX Application Thread, Prism render thread i media thread).
  Glass Windowing Toolkit jest odpowiedzialny również za zdarzenia nazywane pulsami (pulse), które informują scenograf JavaFX, że należy zsynchronizować scenograf z Prism. Te zdarzenia zachodzą maksymalnie 60 razy na sekundę (60 fps) nawet gdy żadna animacja w scenografie nie jest uruchomiona. Zdarzenia (pulse) można wymusić używając metody Platform.requestNextPulse().

  Monocle

  Monocle jest implementacją JavaFX Glass Windowing Toolkit dla systemów wbudowanych. Monocle zapewnia funkcjonalność okien i dostęp do natywnej grafiki dla prostych systemów osadzonych, które nie mają podstawowego systemu okien.
  Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zajrzyj tutaj.