Zielony Smok

HTML5 canvas – spis treści

Złączenia linii

Właściwość lineJoin jest ustawiana dla kontekstu i obowiązuje aż do zmiany.

Istnieją trzy sposoby łączenia linii okreśone jako ‘miter’, ’round’ i ‘bevel’.

Istnieje 9 możliwości wzajemnego użycia właściwości lineCap i lineJoin. W skrypcie pokazujemy tylko jedną z nich.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	//-
	ctx.beginPath();
	ctx.moveTo(50, 150);
	ctx.strokeStyle = "#0000ff";
	ctx.lineTo(150, 150);
	ctx.lineTo(150, 50);
	ctx.lineWidth = 15;
	ctx.lineCap = "butt";
	ctx.lineJoin = "miter";
	ctx.stroke();
	...