Zielony Smok

HTML5 canvas – tutorial

HTML5 canvas: współpraca z myszą – kształty na canvas

Ten artykuł obejmuje trzy zagadnienia:

  • Śledzenie położenia wskaźnika myszy w kształcie
  • Inne zdarzenia myszy związane z kształtem
  • Przeciąganie i upuszczanie kształtów

Ponieważ po przeniesieniu do CMS WordPress skrypty nie chcą pracować prawidłowo – zamieszczam oryginalne pliki

Do ściągnięcia

Ściągnij plik shape_mouse_coords.zip