Zielony Smok

HTML5 canvas – tutorial

Wariant czcionki

Wariant jest podawany przed grubością, wielkością i nazwą czcionki, np. normal bold 16px sans-serif.

Można podać następujące wartości:

  • normal – czcionka normalna
  • small-caps – kapitaliki (małe drukowane litery)

Jeśli wariant nie jest podany domyślną wartością jest normal.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	ctx.font = "normal normal 16px sans-serif";
	ctx.fillText('normal normal 16px san-serif', 20, 20);
	ctx.font = "small-caps normal 16px sans-serif";
	ctx.fillText('small-caps normal 16px san-serif', 20, 50);
	ctx.font = "small-caps bold 16px sans-serif";
	ctx.fillText('small-caps bold 16px san-serif', 20, 80);