Zielony Smok

HTML5 canvas – tutorial

Uwagi

Co nie działa?

W WebKit nie da się:

  • ustawić gradientu dla (wypełnienia) tekstu
  • ustawić tekstury dla (wypełnienia) tekstu
  • narysować elipsy przy użyciu funkcji ellipse

Przykłady działają w innych przeglądarkach.

Co zostało pominięte?

Z obowiązującego standardu pominięto:

  1. Obszary kolizji – poniższe funkcje – zostaną omówione w drugiej części
    • addHitRegion(options)
    • removeHitRegion(id)
    • clearHitRegions()