Zielony Smok

HTML5 canvas – tutorial

Ustawienia czcionki

Dane czcionki podajemy w następującej kolejności:

styl wariant grubość wielkość nazwa (rodzina)

Każdą z wartości domyślnych określonych jako ‘normal’ można pominąć, np.
‘normal normal normal 16px courier’ możemy podać jako:
font='16px courier'