Zielony Smok

HTML5 canvas – tutorial

HTML5 canvas: translacja

Macierz translacji ma postać:

Macierz translacji

a cała operacja wygląda następująco:

Translacja

gdzie

x, y oznaczają aktualne współrzędne punktu, który ulegnie przesunięciu.

Translację, czyli przesunięcie obiektu możemy wykonać na trzy sposoby.