Zielony Smok

HTML5 canvas – tutorial

HTML5 canvas: skalowanie

Macierz skalowania ma postać:

Macierz skalowania

a cała operacja przebiega następująco:

Macierz skalowania

gdzie x, y oznaczają aktualne współrzędne punktu, który ulegnie skalowaniu.

Skalowanie możemy wykonać na trzy sposoby.