Zielony Smok

HTML5 canvas – tutorial

Ten projekt, ponieważ wymaga przesłania danych na serwer i przesłania ich z powrotem, używa Java EE (JSP, servlets).

Dane mojego projektu: Windows 7, Eclipse 2021-6, Apache Tomcat 10.0.43.

Pliki do ściągnięcia

Ściągnij kompletny_projekt dataURL2.zip

Po uruchomieniu zobaczymy:

Wido strony po uruchomieniu

Po kliknięciu przycisku dataURL zostaną przesłane na serwer, odesłane przez serwer i wyświetlone pod obrazkiem.

Dane dataURL zostaną zapisane na dysku jako C:/dataURL.txt. Zawartość pliku może być źródłem obrazka.