Zielony Smok

HTML5 canvas – tutorial

Przekrzywienie

Macierz przekrzywienia wygląda następująco:

Macierz przekrzywienia

a całe przekształcenie następująco:

Macierz przekrzywienia

gdzie

x, y oznaczają aktualne współrzędne punktu, który ulegnie przekrzywieniu

hx – to współczynnik przekrzywienie wzdłuż osi X

hy – to współczynnik przekrzywienia wzdłuż osi Y

Przekrzywienie możemy wykonać na dwa sposoby.