Zielony Smok

HTML5 canvas – tutorial

Pobieranie obrazów ze strony

Mamy obrazek umieszczony w elemencie img opatrzony atrybutem display:none

Pobieramy obrazek

Wyświetlamy obrazek na płótnie.


Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

    window.onload = function(){
	   var cv = document.getElementById("canvas");
	   var ctx = cv.getContext("2d");
	   var img = document.getElementById("aniolek");
	   ctx.drawImage(img, 10,10);
    };