Zielony Smok

HTML5 canvas – tutorial

Pobieranie obrazów z serwera

Tworzymy obiekt Image

Przypisujemy mu src wskazując obraz z serwera.

Po załadowaniu obrazka – obrazek wyświetlamy na płótnie.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var image = new Image();
	      image.onload = function() {
	       ctx.drawImage(image, 0,0, 300, 285);
	   };
	image.src = "https://javafx.pl/wp-content/uploads/2021/06/pies.jpg";