Zielony Smok

HTML5 canvas – spis treści

Kolor linii

Ustawiając właściwość strokeStyle ustawiamy kolor konturu dla kontekstu (nie tylko dla linii).

Każdy kontur będzie rysowany przy użyciu tego koloru aż do jego zmiany tym samym poleceniem.

Więcej o kolorach i sposobach ich podawania powiemy dalej w tekście.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	ctx.beginPath();
	ctx.moveTo(100, 100);
	ctx.lineTo(300, 250);
	ctx.lineWidth = 10;
	ctx.strokeStyle = "#0000ff";
	ctx.stroke();