Zielony Smok

HTML5 canvas – tutorial

Koło, elipsa, odcinek i wycinek (1)

Użyty został skrypt figures.js.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"


Listing

var cv = document.getElementById("canvas");
var ctx = cv.getContext("2d");
var oval = new Oval(new Point(100,60), 50, 0, 2* Math.PI, 50, false);
 	oval.fillStyle = "#00aaff";
  oval.fill=true;
  oval.draw(ctx);
  var oval1 = new Oval(new Point(250,60), 50, 0, 2* Math.PI, 30, false);
 	oval1.fillStyle = "#00aaff";
  oval1.fill=true;
  oval1.draw(ctx);
  var oval2 = new Oval(new Point(100,180), 50, Math.PI/2, Math.PI, 50, false);
 	oval2.fillStyle = "#00aaff";
  oval2.fill=true;
  oval2.draw(ctx);
  var oval3 = new Oval(new Point(250,180), 50, Math.PI/2, Math.PI, 30, false);
 	oval3.fillStyle = "#00aaff";
  oval3.fill=true;
  oval3.draw(ctx);
  var oval4 = new Oval(new Point(100,280), 50, Math.PI/2, Math.PI, 50, true);
 	oval4.fillStyle = "#00aaff";
  oval4.fill=true;
  oval4.draw(ctx);
  var oval5 = new Oval(new Point(250,280), 50, Math.PI/2, Math.PI, 30, true);
 	oval5.fillStyle = "#00aaff";
  oval5.fill=true;
  oval5.draw(ctx);