Zielony Smok

HTML5 canvas – tutorial

Gra Life Conwaya: glider

Automaty komórkowe zostały szerzej omówione i oprogramowane w książkach: “Matematyka dla programistów Java” oraz “Matematyka dla programistów JavaScript”. Linki do książek są po prawej stronie okna.

Użyty został skrypt autos.js.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"


Listing

var glider = new Array(false,true,false,false,false,true,true,true,true);
var cols = 3;
var life = new Life("KOLO", "blue", 0.5);
life.putStructure(glider, cols);
var timer= setInterval("life.drawLife()",500);