Zielony Smok

HTML5 canvas – tutorial

Fraktal ‘Płonący statek’

Fraktale zostały szerzej omówione i oprogramowane w książkach: “Matematyka dla programistów Java” oraz “Matematyka dla programistów JavaScript”. Linki do książek są po prawej stronie okna.

Użyty został skrypt fractals.js.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"


Listing

var iter = 75;
var re = -0.3;
var im = -0.3
var fractal = new BurningShip(iter, re, im);
fractal.drawBurningShip();