Zielony Smok

HTML5 canvas – tutorial

Fraktal Julii

Fraktale zostały szerzej omówione i oprogramowane w książkach: “Matematyka dla programistów Java” oraz “Matematyka dla programistów JavaScript”. Linki do książek są po prawej stronie okna.

Użyty został skrypt fractals.js.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"


Listing

var iter=512;
var re=-0.617;
var im=-0.4;
var cre = re;
var cim = im;
var fractal = new JuliaFractal(iter,re, im,cre, cim);
	fractal.drawJulia();