Zielony Smok

HTML5 canvas – tutorial

Zielony Smok

HTML5 canvas – tutorial

Deseń

Deseń tworzymy poleceniem createPattern(obrazek, powtórzenie), w którym podajemy obrazek, który będzie deseniem (teksturą), oraz sposób powtórzenia deseniu.

Sposób powtórzenia ma 4 możliwości: