Zielony Smok

HTML5 canvas – spis treści

Co to jest canvas?

canvas jest elementem (znacznikiem) HTML dodanym w HTML5.

canvas zawiera bitmapę złożoną z pikseli (context). Przy użyciu JavaScript można na niej rysować i wykonywać operacje na całości obrazu lub poszczególnych pikselach.

Zawartość canvas jest widoczna jeśli przeglądarka obsługuje ten element.

Jeśli przeglądarka nie obsługuje tego elementu widziana jest treść umieszczona między znacznikiem początkowym, a końcowym.

canvas podobnie jak inne elementy HTML posiada atrybuty i zdarzenia.