Zielony Smok - logo witryny

Biblia – spis treści

Homoseksualizm w Biblii

Homoseksualiści?
Ryc. Homoseksualiści? (rys. Maciej Krzywcki)

Homoseksualizm

Homoseksualizm jest tak stary jak ludzkość. Już w Księdze Rodzaju mieszkańcy Sodomy i Gomory chcieli poswawolić z gośćmi Lota (Rdz 19,4-5) i woleli tych gości od niewinnych córek Lota, które ten ofiarował im w zamian.

Bóg uważał homoseksualizm za obrzydliwość i żądał kary śmierci dla obu homoseksualnych partnerów (Kpł 20,13).

Ludzie uprawiający homoseksualizm – nie wejdą do Królestwa Bożego (1 Kor 6,9-10)

Święty Paweł homoseksualną miłość wymienia wśród zboczeń (Rz 1,26-27). Uważa, że Prawo jest nie dla sprawiedliwych, ale dla grzeszników, w tym homoseksualistów (1Tm, 1,8-10).

Czy Jezus był homoseksualistą?

W Ewangelii Jana w rozdz. 20 i 21 znajduje się kilka wzmianek o uczniu, którego ‘Jezus miłował’ i który w czasie uczty ‘spoczywał na jego piersi’. Chodziło tu o autora tej Ewangelii. Czy Jana i Jezusa łączyła homoseksualna miłość?

W ogrodzie Getsemani Jezusowi towarzyszył młodzieniec ubrany jedynie w prześcieradło (dosłownie ‘w całun’). Czy był to Marek Ewangelista, czy może raczej wskrzeszony Łazarz (Mk 14,51-52)?

W Tajnej Ewangeli Świętego Marka znajduje się fragment wyraźnie sugerujący homoseksualizm Jezusa. Jest to inna wersja opowieści o wskrzeszeniu Łazarza:“Gdy młodzieniec ujrzał Jezusa, pokochał go i zaczął błagać, aby mógł z nim zostać. I wyszli z grobu, i poszli do domu młodzieńca, gdyż był on bogaty. A po sześciu dniach powiedział mu Jezus, co powinien czynić, a wieczorem młodzieniec przyszedł do niego odziany w lekką szatę na swoim nagim ciele. I pozostał on tej nocy u niego, ponieważ Jezus uczył go tajemnicy królewstwa Bożego.”

Jezus był łagodny i miękki. Szczególnie jeśli uwzględnimy okrucieństwo tamtych czasów. Nie czuł pociągu do kobiet. W swoim otoczeniu miał na stałe 12 męźczyzn, chociaż od czasu do czasu bywały z nimi kobiety.

Oryginał tej Ewangelii nie zachował się, ale ślad znajduje się w pismach autorytetów Kościoła. Dużo więcej na temat tej Ewangelii oraz ciekawe komentarze znajdują się w książkach.

Ryc. Uczeń na piersiach mistrza (Homoseksualiści?) (rys. Maciej Krzywcki)

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 161

Autor: Jacek Piechota