Zielony Smok - logo witryny

Biblia – spis treści

Gwiazda Jezusa na wschodzie?

Mt 2,2

‘Ujrzeliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon’.

Perscy Magowie mieszkali w Persji, która była na wschód od Palestyny. Gwiazdę Jezusa zobaczyli by na zachodzie, a nie na wschodzie. Wiadomo też, że przybyli ze wschodu (Mt 2,1)

W greckim tekście Ewangelii określenie ‘na wschodzie’ jest zapisane jako en anatola. Jest to termin astronomiczny i astrologiczny oznaczający ‘w heliakalnym wschodzie’

W astronomii i astrologii gwiazdy dzielą się na zachodzące i niezachodzące. Gwiazdy niezachodzące, widziane z danego miejsca, nigdy nie schodzą pod horyzont i cały rok widoczne są na niebie (nie wschodzą i nie zachodzą). Gwiazdy zachodzące, znikają na dłuższe okresy z nieba. Jeżeli gwiazda pojawia się ponownie ponad horyzontem, po dłuższym, np. rocznym okresie nieobecności, mówimy o heliakalnym wschodzie.

Heliakalny wschód może dotyczyć gwiazdy, planety albo Księżyca.

Oczywiście nie wiemy o jaką gwiazdę chodziło. Prawdopodobnie była to szczególna konstelacja planet . Magowie nic nie wiedzieli o Jezusie zanim nie zobaczyli tej szczególnej konfiguracji. Dopiero z niej dowiedzieli się o królewskich narodzinach i miejscu jego narodzin.

Ze względów, o których powiemy w innym miejscu Jezus musiał się narodzić między początkiem 6 r. p.n.e, a połową 4 r. p.n.e.

W tym okresie odnotowano trzy ciekawe konstelacje planet:

  • 22 czerwca 5 p.n.e
  • 8 maja 6 p.n.e.
  • 8 lipca 6 p.n.e

Jako miejsce obserwacji przyjęto położenie współczesnego Bagdadu.

Lokalizacja Magów gdy zaobserwowali gwiazdę Jezusa
Ryc. Lokalizacja Magów gdy zaobserwowali gwiazdę Jezusa (wyk. Jacek Piechota)

Oczywiście nie podejmujemy się astrologicznej oceny podanych niżej układów gwiazd i planet, ze względu na nieznajomość astrologii.

W komentarzach do BT gwizdę uznaje się nie za zjawisko astrologiczne, ale zjawsko nadnaturalne, nie podlegające naturalnemu wytłumaczeniu.

Nadnaturalność zjawiska potwierdza fakt, że gwiazda ‘szła przed nimi'(Mt 2,9) i pokazywała im drogę, czego zwykłe gwiazdy nie czynią.

22 czerwca 5 p.n.e.

Czas obserwacji
Ryc. Czas obserwacji (wyk. Jacek Piechota)
Układ planet
Ryc. Układ planet (wyk. Jacek Piechota)

Widać wschodzące planety Wenus i Merkury, na niebie widoczne też Jowisz i Saturn.

8 maja 6 p.n.e.

Ryc. Czas obserwacji (wyk. Jacek Piechota)
Układ planet
Ryc. Układ planet (wyk. Jacek Piechota)

Widać wschodzące, nałożone na siebie planety Wenus i Jowisz oraz planetę Saturn, która wzeszła nieco wcześniej. Urana nie bierzemy pod uwagę, gdyż nie jest widzalny gołym okiem.

8 lipca 6 p.n.e.

Czas obserwacji
Ryc. Czas obserwacji (wyk. Jacek Piechota)
Układ planet
Ryc. Układ planet (wyk. Jacek Piechota)

Widać wschodzące planety Wenus, Merkury i Mars oraz widoczne na niebie planety Jowisz i Saturn oraz Księżyc.


Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 21

Autor: Jacek Piechota