JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

Groovy
Groovy Script
JSR-223 i Groovy Script
jrunscript (narzędzie JDK)
FXML i Groovy Script