Zielony Smok

Scene Builder – instalacja

Scene Builder to program do tworzenia scenografu JavaFX przy pomocy języka FXML.

Scene Builder występuje w 2 wersjach.

Oracle Scene Builder 2.0

Powinien być używany jedynie dla JDK 8 i JavaFX 8. Dzisiaj ma znaczenie raczej archiwalne.

Jeżeli koniecznie chcesz go ściągnąć i zainstalować to znajdziesz go tutaj (Rys. 1).

Rys. 1

Gluon Scene Builder

Gluon Scene Builder 8.5.0

Przeznaczony dla JDK 8 i JavaFX 8. Może być ściągniety stąd.

Gluon Scene Builder 17.0.0

Może być używany z wersjami JDK i JavaFX 11+. Można go ściagnać stąd (Rys. 2).

Rys. 2
Rys. 2

Dla Windows możemy ściągnąć albo instalator albo plik .jar (Rys 2).

Plik .jar nie jest plikiem ‘runnable jar’. Używany jest przez twórców IDE lub osoby tworzące narzędzia. W normalnych warunkach nie ma potrzeby ściągania tego pliku.

Ściągnięcie instalatora

Klikamy przycisk Download.

Pojawia się okno ‘Thanks’. W dolnym pasku przeglądarki rozpoczyna się ściąganie pliku.

Po chwili na Pulpie mamy plik instalatora SceneBuilder-17.0.0.msi (Rys. 3).

Rys. 3
Rys. 3

Instalacja

Klikamy dwukrotnie plik instalatora.

W oknie Otwieranie pliku klikamy przycisk Uruchom (rys. 4).

Rys. 4
Rys. 4

W oknie SceneBuider Setup klikamy przycisk Next (rys. 5).

Rys. 5
Rys. 5

W nastepnym oknie zaznaczamy zgodę na warunki licencji i klimamy przycisk Next (Rys. 6).

Rys. 6
Rys. 6

W następnym oknie wybieramy ściezkę instalacji np. C:\Users\Jacek\AppData\Local\SceneBuilder\ i klikamy przycisk Next (Rys. 7).

Rys. 7

W następnym oknie potwierdzamy gotowość do instalacji klikając przycisk Install (Rys. 8).

Rys. 8
Rys. 8

Rozpoczyna się instalacja. Pokazuje sie kilka okin instalatora.
W ostatnim oknie klikamy przycisk Finish (Rys. 9).

Rys. 9
Rys. 9

SceneBuilder został zainstalowany.
Na Pulpicie znajdziemy ikonę programu (Rys. 10)

Rys. 10

Plik MSI usuwamy.

Warto zapamiętać ścieżkę instalacji: C:\Users\Jacek\AppData\Local\SceneBuilder\SceneBuilder.exe, gdyż będzie użyta do sprzęgnięcia Scene Buildera z IDE obsługującymi JavaFX.