Zielony Smok

Scene Builder – instalacja

Scene Builder to program do tworzenia scenografu JavaFX przy pomocy języka FXML.

Scene Builder występuje w 2 wersjach.

Oracle Scene Builder 2.0

Powinien być używany jedynie dla JDK 8 i JavaFX 8. Dzisiaj ma znaczenie raczej archiwalne.

Jeżeli koniecznie chcesz go ściągnąć i zainstalować to znajdziesz go tutaj (Rys. 1).

Rys. 1

Gluon Scene Builder

Gluon Scene Builder 8.5.0

Przeznaczony dla JDK 8 i JavaFX 8. Może być ściągniety stąd.

Gluon Scene Builder 16.0.0

Może być używany z wersjami JDK i JavaFX 11 i 16. Można go ściagnać stąd (Rys. 2).

Rys. 2

Dla Windows możemy ściągnąć albo instalator albo plik .jar (Rys 2).

Plik .jar nie jest plikiem ‘runnable jar’. Używany jest przez twórców IDE lub osoby tworzące narzędzia. W normalnych warunkach nie ma potrzeby ściągania tego pliku.

Ściągnięcie instalatora

Klikamy przycisk Download.

Pojawia się okno ‘Thanks’. W dolnym pasku przeglądarki rozpoczyna się ściąganie pliku. W przypadku przeglądarki Edge klikamy przycisk Zapisz jako (Rys. 3) i wskazujemy miejsce ściągnięcia pliku np. na Pulpit.

Rys. 3

Po chwili na Pulpie mamy plik instalatora (Rys. 4).

Rys. 4

Instalacja

Uruchamiamy plik instalatora.

W pierwszym oknie Setupu potwierdzamy zgodę na warunki licencji (Rys. 5) i klikamy przycisk Install.

Rys. 5

Zezwalamy Windows 10 na instalację.

W ostatnim oknie (Rys. 6) klikamy przycisk Finish.

Rys. 6

Na Pulpicie widzimy ikonę uruchamiającą Scene Builder (Rys. 7).

Rys. 7

Plik instalatora usuwamy.

Warto zapamiętać ścieżkę instalacji: C:\Users\Jacek\AppData\Local\SceneBuilder\SceneBuilder.exe, gdyż będzie użyta do sprzęgnięcia Scene Buildera z IDE obsługującymi JavaFX.