Zielony Smok

Dzienniczek szkolny Jezusa

Dzienniczek szkolny Jezusa (dowcip)
Dzienniczek szkolny Jezusa (1) (rys. Maciej Krzywicki)
Dzienniczek szkolny jezusa (dowcip)
Dzienniczek szkolny Jezusa (2) (rys. Maciej Krzywicki)