Zielony Smok - logo witryny

Biblia – spis treści

Czy Ziemia w Biblii jest płaska?

W Biblii nigdzie nie ma opisu, z którego by wynikało jak ówcześni ludzie wyobrażali sobie budowę świata, budowę Ziemi i ich wzajemne położenie.

Aby uzyskać pewien obraz należy prześledzić fragmenty wspominające o interesujących nas zagadnieniach.

Czy Ziemia jest płaska?

Iz 40,22

22 Ten, co mieszka nad kręgiem ziemi,
której mieszkańcy są jak szarańcza,
On rozciągnął niebiosa jak tkaninę
i rozpiął je jak namiot mieszkalny.

W oryginale Biblii zamiast słowa krąg oznaczającego płaski okrąg Ziemi leżącej u stóp Boga użyto słowa hug pochodzącego od hagag, oznaczającego ‘wirować’, ‘kręcić się w kołko’, ‘wykonywać taneczne obroty’. Podany fragment powinien być przetłumaczony jako ‘Ten, co króluje nad kulą ziemi’.(według Leksykon biblijnych pomyłek Waltera-Jorg Langbeina)

Hi 26,7

7 Dach rozciąga nad pustką,
ziemi niczym nie umacnia,

Według Biblii Wujka: “zawiesza ziemię na niczym”

Oryginał hebrajski używa tutaj słowa belimah, które może znaczyć coś-nic, co według Leksykonu biblijnych pomyłek może oznaczać próżnię.

Pojawia się obraz kuli zawieszonej w próżni.

Budowa wewnętrzna Ziemi

Również według Leksykonu biblijnych pomyłek słowa Ps 136(135), 7 ‘On rozpostarł ziemię nad wodami’ powinno prawidłowo brzmieć: ‘On cenką warstwą rozpostarł ziemię nad lejącą i rozpływającą się masą’, co autor szczegółowo uzasadnia.

Filary Ziemi

Teksty Starego Testamentu zawierają wiele różnorodnych wyrażeń, dotyczących budowy świata. Na przykład znajdujemy wyrażenia o filarach ziemi (1 Sm 2, 8; 2 Sm 22, 16; Ps 75, 4; Hi 9, 6). Czasem ziemia porównywana jest do budowli; inne teksty mówią o ziemi jako o pływającej po morzu wyspie (Ps 24, 2; 136, 6) czy też unoszącej się nad pustką (Hi 26, 7).

Sklepienie nieba

Sfera niebieska
Ryc. Sfera niebieska (rys. Maciej Krzywcki według powszechnie znanego obrazka)

Sklepienie nieba opisywane jest jak twarda jak metal i przeźroczysta kopuła (Hi 37,18; Wj 24,10); inne teksty porównują niebo do płótna namiotu (Ps 104, 2; Iz 40, 22; Hi 36, 29).

Szeol

Szeol usytuowany jest pod ziemią. Jest to kraina zmarłych, gdzie panują wieczne ciemności (Rdz 37,35; 42,38; 44,29.31; Lb 16,30.33; Hi 10, 21-22, itd.).

Ziemia pływająca po morzu

Ziemia była ograniczona morzem, nad nią niebo, a pod nią Szeol

Obraz Ziemi pływającej po praocenaie może wynikać z (Wj 20,4) ‘ani tego co jest w wodach pod ziemią’.

Konkluzja

Właście nie wiadomo jak była zbudowana Ziemia, czy była płaska czy kulista oraz jak i gdzie była umieszczona – zawieszona w pustce, czy pływająca na oceanie.

Niektórzy ludzie do dzisiaj wierzą, że Ziemia jest płaska chociaż nie jest ich zbyt wielu. Wyszukaj w Internecie ‘Towarzystwo Płaskiej Ziemi’.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 151

Autor: Jacek Piechota