Aria

Co to jest 'PATH'?

Zakładam, że korzystasz z systemu Windows 7 lub wersji późniejszej.

PATH (ang. ścieżka) albo Path to zmienna środowiskowa używana w systemach operacyjnych Windows, Solaris i Linux. PATH wskazuje położenie ważnych i szczególnie często używanych plików uruchamiających. Zazwyczaj programy te mają rozszerzenie *.bat albo *.exe. Lista wszystkich rozszerzeń plików uruchamiających dostępnych w systemie operacyjnym jest zawarta w zmiennej systemowej PATHEXT.

Zmienne środowiskowe w Windows mogą być systemowe, czyli dostępne dla wszystkich użytkowników albo dla konta dostępne tylko dla jednego użytkownika.

Jak listować wartość zmiennej PATH?

Bez użycia wiersza poleceń

W Win 10 w okienku narzędzia Lupa wpisujesz ‘zmienne’, klikasz jedną z opcji menu (Rys. 174):

  • Edytuj zmienne środowiskowe systemu
  • Edytuj zmienne środowiskowe dla konta
Co to jest Path>” width=”354″ height=”210″ class=”alignnone size-full wp-image-1634″ /><figcaption>Rys. 174. Opcje wyboru rodzaju zmiennych</figcaption></figure>
<p>W pierwszym przypadku musisz jeszcze kliknąć przycisk ‘Zmienne środowiskowe’</p>
<p>Otrzymujesz dostęp do okna zmiennych środowiskowych (Rys. 175).</p>
<figure title= Co to jest Path?
Rys. 175. Okno zmiennych systemowych Win 10

Możesz je usuwać, dodawać lub zmieniać.

U mnie zmienna systemowa Path zawiera:

%JAVA_HOME%\bin;
%DERBY_HOME%\bin;
C:\Program Files (x86)\Intel\iCLS Client\;
C:\Program Files\Intel\iCLS Client\;
C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;
C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTSystem\;
%SystemRoot%\system32;
%SystemRoot%;
%SystemRoot%\System32\Wbem;
%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;
%SYSTEMROOT%\System32\OpenSSH\;
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;
C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;
C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;
C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\;
C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\;

Jak widzimy poszczególne ścieżki są oddzielone średnikiem.

Jeżeli poszukiwane jest jakieś narzędzie to foldery podane w zmiennej PATH są przeszukiwane od góry do dołu, a właściwie od lewej do prawej. Jeżeli narzędzie zostanie znalezione zostanie użyte. Jeżeli będzie więcej narzędzi o tej samej nazwie – pozostałe nigdy nie zostaną użyte. Jeżeli jakichś narzędzi używasz częściej – foldery je zawierające powinny znaleźć się bliżej początku zmiennej.

Z użyciem wiersza poleceń

Możesz użyć klasycznego wiersza poleceń albo Windows PowerShell.

W Win 10 w okienku narzędzia Lupa wpisujesz polecenie cmd, klikasz opcję menu

‘Wiersz polecenia’. Istnieje wiele innych sposobów uruchomienia wiersza poleceń – bez trudu znajdziesz je w Internecie.

Po otwarciu okna wpisujesz (Rys. 176):

Co to jest Path?
Rys. 176. Polecenie listujące zmienne środowiskowe

Polecenie listuje zmienne środowiskowe.

Jak ustawić zmienną środowiskową?

Wartość zmiennej środowiskowej możemy ustawić albo z okna zmiennych środowiskowych albo z linii poleceń.

Ustawienie zmiennej na stałe

.

Ustawienie zmiennej PATH w oknie zmiennych środowiskowych ustawia wartość zmiennej na stałe.

Ustawienie zmiennej tymczasowo

Ustawienie zmiennej z wiersza poleceń ustawia zmienną tymczasowo.

Gdybyśmy chcieli dodać np. wartość zmiennej DERBY_HOME ( zawierającej C:\Derby) do
zmiennej systemowej PATH możemy to zrobić wydając polecenie SET.

set PATH=%DERBY_HOME%\bin;%PATH%

Wartość zmiennej DERBY_HOME po dołączeniu ‘\bin’ została dodana tymczasowo do zmiennej
PATH. (Rys 177):

Co to jest Path?
Rys. 177. Polecenie tymczasowo ustawiające zmienną środowiskową

Po zamknięciu wiersza poleceń zmiana ta zostanie anulowana.

Dlaczego korzystamy ze zmiennej PATH?

Załóżmy, że chcemy uruchomić z linii poleceń narzędzie bazy danych Apache Derby sysinfo.bat
znajdujące się w folderze C:\Derby\bin.

Aby to zrobić musimy wykonać komendy (Rys. 178):

Co to jest Path?
Rys. 178. Polecenie uruchamiające

Jeżeli ustawimy zmienną DERBY_HOME=C:\Derby to C:\Derby wskazuje główny folder instalacji bazy danych Apache Derby.

Jeśli do zmiennej PATH dodamy informację %DERBY_HOME%\bin; to podajemy folder, w którym znajdują się skrypty uruchamiające poszczególne narzędzia.

Teraz narzędzie możemy uruchomić z inii poleceń znacznie prościej (Rys. 179):

Co to jest Path?
Rys. 179. Uruchamianie narzędzia

Podobnie postąpiliśmy w przypadku zmiennej JAVA_HOME. Dzięki temu nie musimy teraz każdorazowo wchodzić do folderu zawierającego narzędzia Java albo wypisywać skomplikowanych ścieżek, aby użyć danego polecenia.

Jeżeli do programowanie używasz IDE (Eclipse, Netbeans, IntelliJ IDEA) w zasadzie warto ustawić jedynie zmienną JAVA_HOME i dodać %JAVA_HOME%\bin do zmiennej PATH, gdyż wiele programów i narzędzi podczas instalacji szuka tej zmiennej. Jeśli chodzi na przykład o Apache Derby to wszystkie narzędzia z folderu %DERBY_HOME%\bin można uruchomić z programu Java.