Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: zbiór rzędów (rowset)

Interfejs RowSet rozszerza ResultSet, który jest powszechnie znany. RowSet jest obiektem Java, zawierającym zbiór rzędów z tabeli bazy danych albo innego tabelarycznego źródła danych (arkusz kalkulacyjny, plik tekstowy, itd.).
RowSet ma wiele zalet w porównaniu do ResultSet.

 • RowSet jest prostszy w użyciu.
 • RowSet, w przeciwieństwie do ResultSet może być serializowany, co umożliwia zapisywanie na dysku lub przesyłanie przez sieć.
 • ResultSet musi mieć cały czas dostęp do źródła danych. Nie zawsze jest to prawdą dla obiektów RowSet. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.
 • RowSet jest domyślnie scrollable (przewijalny) i updatable (aktualizowalny). Jeśli ResultSet nie obsługuje, którejś z tych możliwości, to można ich użyć z poziomu RowSet.
 • ResultSet spełniają warunki JavaBean co pozwala na używanie zdarzeń i listenerów i tworzenie aplikacji ‘okienkowych’ do obsługi obiektów.

Typy zbiorów rzędów

 • JdbcRowSet
 • CachedRowSet
  • WebRowSet
   • FilteredRowSet
   • JoinRowSet

JdbcRowset jest zaliczany do connected row sets. To znaczy, że cały czas musi mieć kontakt ze źródłem danych. Baza danych jest aktualizowana na bieżąco.
Pozostałe zbiory rzędów należą do tzw. disconected row sets. Kontakt ze źródłem danych zachodzi przy tworzeniu zbiorów rzędów i przy wstecznym uzgadnianiu zmian w zbiorze z zawartością bazy danych. Reszta czynności jest wykonywana na zbiorze rzędów.
Poszczególne zbiory rzędów maja szereg unikalnych właściwości, które zostaną opisane przy ich omawianiu.