Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: użytkowanie bazy danych w ścieżce klas

Informacje o o niezmodularyzowanych bazach danych umieszczamy w ścieżce klas CLASSPATH.

Informacje o zmodularyzowanych bazach danych umieszczamy w ścieżce modułów MODULEPATH.

Umieszczenie bazy w ścieżce klas CLASSPATH

Baza umieszczona w ścieżce klas może być:

  • umieszczona w pliku *.jar”, a informacja o pliku JAR w ścieżce klas CLASSPATH
  • umieszczona w pliku *.zip, a informacja o pliku ZIP w ścieżce klas CLASSPATH
  • zwykłą bazą (folder), której lokalizacja jest podana w ścieżce klas CLASSPATH

Wszystkie trzy powyższe bazy są bazami tylko do odczytu.

Gdy umieścimy bazę danych w pliku *.zip
albo *.jar możemy umieścić ten plik w
ścieżce klas CLASSPATH (Rys. 289).

Baza danych w ścieżce klas
Rys. 289

Użytkowanie bazy w ścieżce klas

Łączymy się z bazą danych:

jdbc:derby:classpath:sciezka_do_bazy

W naszym przykładzie:

jdbc:derby:classpath:baza_urzedow

Przykład

Przykład w klasie
aderby.specyf.R096_classpath

Wynik
.;C:\Przyklady\baza_urzedow.jar;
   C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTSystem\QTJava.zip;
1 | Nazwa urzędu
2 | Urząd Skarbowy
3 | Urząd Skarbowy
4 | Urząd Skarbowy
...

Pliki do ściągnięcia

R096_classpath.zip (klasa uruchamiająca)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej
nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów
we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku
module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.