Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: typ danych VARCHAR FOR BIT DATA

Opis

Łańcuch bajtów o wskazanej długości do 32672 bajtów (jest to np. wielkość obrazka o wymiarach 200 x 163).

Składnia

VARCHAR (liczba bajtów) FOR BIT DATA

albo

CHAR VARYING(liczba bajtów) FOR BIT DATA

albo

CHARACTER VARYING (liczba bajtów) FOR BIT DATA

Odpowiadający typ JDBC

java.sql.Types.VARBINARY

Ograniczenia

Jeśli wstawiany łańcuch bajtów krótszy niż podany, to łańcuch bajtów nie jest automatycznie uzupełniony wartościami bajtowymi 0x20 do podanej długości.

Gdy porównywane są dwa łańcuchy bajtowe – muszą być tej samej długości.

Wyniki operacji na CHAR FOR BIT DATA i VARCHAR FOR BIT DATA są zawsze typu VARCHAR FOR BIT DATA.

Bajty wstawiamy jako liczby heksadecymalne poprzedzone prefiksem X albo x, np. X’ff’.

Do przeliczenia tablicy byte[] na liczbę heksadecymalną można użyć metody opisanej przy typie CHAR FOR BIT DATA.

Uwagi

Identyczny z typem CHAR FOR BIT DATA, ale umożliwia wstawianie większej liczby bitów, a dane krótsze niż wskazane są akceptowane bez dopełniania.

Pliki do ściągnięcia

Plik r055.zip (klasa + skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.