Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: typ danych CHAR

Opis

Łańcuch znaków o stałej wskazanej długości od 1 d0 254 znaków

Składnia

CHAR(liczba znaków)

albo

CHARACTER(liczba znaków)

Odpowiadający typ Java

java.lang.String

Odpowiadający typ JDBC

java.sql.Types.CHAR

Ograniczenia

Jeśli wstawiany łańcuch jest krótszy niż podany, to łańcuch znaków jest automatycznie uzupełniony spacjami do podanej długości. Jeśli jest dłuższy niż podany – nadmiarowa część znaków jest obcinana.

Gdy porównywane są dwa łańcuchy znaków różnej długości (CHAR i CHAR albo CHAR i VARCHAR), krótszy łańcuch znaków jest uzupełniany spacjami do takiej długości jakiej jest dłuższy łańcuch znaków.

Przykład

Klasa R048
package aderby.types;

import aderby.DerbyUtil;

import java.sql.*;

public class R048 {
  private static final String baza = "C:/Przyklady/r048";
  private static final String skrypt = "aderby/src/resources/sqls/dictionary.sql";

  public static void main(String[] args) {
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    DerbyUtil.jdbcRunScript(skrypt, con);
    //pobranie danych
    Statement stat = null;
    ResultSet rs = null;
    try {
      stat = con.createStatement();
      rs = stat.executeQuery("SELECT * FROM dictionary");
      while (rs.next()) {
        System.out.println(
            rs.getString("english") + " " + rs.getString("polski"));
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.close(rs);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();
  }
}

Po uruchomieniu na konsoli otrzymujemy:

cat              kot
dog              pies
pig              świnia
aphid             mszyca
crocodile           krokodyl
ostrich            struś
oyster             ostryga
bedbug             pluskwa

Pliki do ściągnięcia

Skrypt dictionary.zip

Plik R048.zip

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.