Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: typ danych BLOB

Opis

Łańcuch znaków o długości do 2 147 483 647 znaków, czyli 2684 obrazków o wymiarach 1000×800 pixeli.

Składnia

BLOB(liczba znaków Unicode)

albo

BINARY LARGE OBJECT(liczba znaków Unicode)

Liczba znaków może być podana jako:

 • 12235 – liczba znaków
 • 12K – 12*1024 znaków
 • 2M – 2*1024*1024 znaków
 • 1G – 1*1024*1024*1024 znaków
 • bez podanej wartości – domyślnie 2G = 2 147 483 647 znaków

Odpowiadający typ Java

java.sql.Blob

Odpowiadający typ JDBC

java.sql.Types.BLOB

Klasa R052
    DerbyUtil.startDerbyEngine(DerbyUtil.embdriver);
    Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");
    Statement stat = null;
    ResultSet rs;
    try {
      stat = con.createStatement();
      stat.execute(createTableObrazki);
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    DerbyUtil.imagesToDerby(con, "aderby/src/resources/karty", ".jpg");
    String nazwa;
    Blob bl = null;
    File file;
    InputStream is = null;
    FileOutputStream fos = null;
    try {
      rs = Objects.requireNonNull(stat).executeQuery("SELECT * FROM obrazki WHERE nazwa='AW2.jpg'");
      while (rs.next()) {
        nazwa = rs.getString("nazwa");
        bl = rs.getBlob("obrazek");
        file = new File("C:/Przyklady/" + nazwa);
        is = bl.getBinaryStream();
        try {
          fos = new FileOutputStream(file);
        } catch (FileNotFoundException e) {
          e.printStackTrace();
        }
        DerbyUtil.copyStream2(is, fos);
      }
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    } finally {
      if (bl != null) {
        try {
          bl.free();
        } catch (SQLException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    }
    DerbyUtil.close(is);
    DerbyUtil.close(fos);
    DerbyUtil.close(stat);
    DerbyUtil.close(con);
    DerbyUtil.shutdownEmbeddedDB(baza);
    DerbyUtil.shutdownDerbyEngine();

Po uruchomieniu klasy w folderze C:/Przyklady pojawi się baza danych zawierająca 10 obrazków w postaci obiektów BLOB oraz plik obrazka AW2.jpg, który został z bazy pobrany jako obiekt BLOB, a następnie zapisany do pliku.

Pliki do ściągnięcia

Plik R052.zip (klasa)

Dodatkowy plik MultiFilter.zip

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.