Aria

Apache Derby – tutorial

Properties – zapisywanie i odczytywanie (.xml)

Obiekt Properties to hashmapa przechowująca pary wartości: “nazwa właściwości – wartość” podane jako łańcuchy znaków. Properties zapisuje się do plików .properties. Tutaj pokazuję jak zapisać Properties do pliku XML.

Zapisywanie

Klasa R021.java
1  package aderby.start;
2  
3  import aderby.DerbyUtil;
4  
5  import java.io.*;
6  import java.nio.charset.StandardCharsets;
7  import java.util.*;
8  
9  public class R021 {
10    public static void main(String[] args) {
11      Properties props = new Properties();
12      props.put("user", "Jacek");
13      props.put("password", "abcdefgh");
14      props.put("create", "true");
15      props.put("nazwa", "ąęśćżźółń");
16      FileOutputStream fos = null;
17      try {
18        fos = new FileOutputStream("aderby/src/resources/props/r021.xml");
19        props.storeToXML(fos, "Właściwości startowe", StandardCharsets.UTF_8);
20      } catch (IOException e) {
21        e.printStackTrace();
22      }
23  
24      DerbyUtil.close(fos);
25    }
26  }
27  

Po uruchomieniu klasy otrzymujemy plik r021.xml:

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd">
3  <properties>
4  <comment>Właściwości startowe</comment>
5  <entry key="password">abcdefgh</entry>
6  <entry key="create">true</entry>
7  <entry key="user">Jacek</entry>
8  <entry key="nazwa">ąęśćżźółń</entry>
9  </properties>
10  

Odczytywanie

Klasa R021a.java
1  package aderby.start;
2  
3  import aderby.DerbyUtil;
4  
5  import java.io.*;
6  import java.util.*;
7  import java.util.Map.*;
8  
9  public class R021a {
10    public static void main(String[] args) {
11      FileInputStream fis = null;
12      Properties props = new Properties();
13      try {
14        fis = new FileInputStream("aderby/src/resources/props/r021.xml");
15        props.loadFromXML(fis);
16      } catch (IOException e) {
17        e.printStackTrace();
18      }
19      Set<Entry<Object, Object>> pr = props.entrySet();
20      for (Entry<Object, Object> entry : pr) {
21        String nazwa = (String) entry.getKey();
22        String value = (String) entry.getValue();
23        System.out.println(nazwa + "=" + value);
24      }
25      DerbyUtil.close(fis);
26    }
27  }
28  

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

password=abcdefgh
create=true
user=Jacek
nazwa=ąęśćżźółń

Pliki do ściągnięcia

Klasa R021.java

Klasa R021a.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.