Aria

Apache Derby – tutorial

Properties – zapisywanie i odczytywanie (2)

Obiekt Properties to hashmapa przechowująca pary wartości: “nazwa właściwości – wartość” podane jako łańcuchy znaków. Properties zapisuje się do plików .properties

Możemy uzyć różnych klas. Tutaj pokazuję użycie klas FileWriter i FileReader.

Zapisywanie – klasa Writer

Klasa R019a.java
1  package aderby.start;
2  
3  import aderby.DerbyUtil;
4  
5  import java.io.*;
6  import java.nio.charset.StandardCharsets;
7  import java.util.Properties;
8  
9  public class R019a {
10    public static void main(String[] args) {
11      Properties props = new Properties();
12      props.put("user", "Jacek");
13      props.put("password", "abcdefgh");
14      props.put("create", "true");
15      props.put("nazwa", "ąęśćżźółń");
16      FileWriter wr = null;
17      try {
18        wr = new FileWriter("aderby/src/resources/props/r019a.properties", StandardCharsets.UTF_8);
19        props.store(wr, "Właściwości startowe");
20      } catch (IOException e) {
21        e.printStackTrace();
22      }
23      DerbyUtil.close(wr);
24    }
25  }
26  

Po uruchomieniu klasy otrzymamy plik r019a.properties:

1  #W\u0142a\u015Bciwo\u015Bci startowe
2  #Sun Oct 27 09:19:02 CET 2019
3  password=abcdefgh
4  create=true
5  user=Jacek
6  nazwa=ąęśćżźółń
7  

Odczytywanie – klasa Reader

Klasa R020a.java
1  package aderby.start;
2  
3  import aderby.DerbyUtil;
4  
5  import java.io.*;
6  import java.nio.charset.StandardCharsets;
7  import java.util.Map.Entry;
8  import java.util.Properties;
9  import java.util.Set;
10  
11  public class R020a {
12    public static void main(String[] args) {
13      FileReader fis = null;
14      Properties props = new Properties();
15      try {
16        fis = new FileReader("aderby/src/resources/props/r019a.properties", StandardCharsets.UTF_8);
17        props.load(fis);
18      } catch (IOException e) {
19        e.printStackTrace();
20      }
21      Set<Entry<Object, Object>> pr = props.entrySet();
22      for (Entry<Object, Object> entry : pr) {
23        String nazwa = (String) entry.getKey();
24        String value = (String) entry.getValue();
25        System.out.println(nazwa + "=" + value);
26      }
27      String user = props.getProperty("user");
28      System.out.println(user);
29      DerbyUtil.close(fis);
30    }
31  }
32  

Po użyciu klasy na konsoli zobaczymy:

password=abcdefgh
create=true
user=Jacek
nazwa=ąęśćżźółń
Jacek

Pliki do ściągnięcia

Klasa R019a.java

Klasa R020a.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.