Aria

Apache Derby – tutorial

Properties – zapisywanie i odczytywanie (1)

Obiekt Properties to hashmapa przechowująca pary wartości: “nazwa właściwości – wartość” podane jako łańcuchy znaków. Properties zapisuje się do plików .properties

Możemy uzyć różnych klas. Tutaj pokazuję użycie FileOutputStream i FileInputStream.

Zapisywanie – klasa FileOutputStream

Klasa R019.java
1  package aderby.start;
2  
3  import aderby.DerbyUtil;
4  
5  import java.io.*;
6  import java.util.*;
7  
8  public class R019 {
9    public static void main(String[] args) {
10      Properties props = new Properties();
11      props.put("user", "Jacek");
12      props.put("password", "abcdefgh");
13      props.put("create", "true");
14      props.put("nazwa", "ąęśćżźółń");
15      FileOutputStream fos = null;
16      try {
17        fos = new FileOutputStream("aderby/src/resources/props/r019.properties");
18        props.store(fos, "Właściwości startowe");
19      } catch (IOException e) {
20        e.printStackTrace();
21      }
22      DerbyUtil.close(fos);
23    }
24  }
25  

Po uruchomieniu klasy otrzymujemy plik r019.properties:

1  #W\u0142a\u015Bciwo\u015Bci startowe
2  #Sun Oct 27 09:18:42 CET 2019
3  password=abcdefgh
4  create=true
5  user=Jacek
6  nazwa=\u0105\u0119\u015B\u0107\u017C\u017A\u00F3\u0142\u0144
7  

Odczytywanie – klasa FileInputStream

Klasa R020.java
1  package aderby.start;
2  
3  import aderby.DerbyUtil;
4  
5  import java.io.*;
6  import java.util.*;
7  import java.util.Map.*;
8  
9  public class R020 {
10    public static void main(String[] args) {
11      FileInputStream fis = null;
12      Properties props = new Properties();
13      try {
14        fis = new FileInputStream("aderby/src/resources/props/r019.properties");
15        props.load(fis);
16      } catch (IOException e) {
17        e.printStackTrace();
18      }
19      Set<Entry<Object, Object>> pr = props.entrySet();
20      for (Entry<Object, Object> entry : pr) {
21        String nazwa = (String) entry.getKey();
22        String value = (String) entry.getValue();
23        System.out.println(nazwa + "=" + value);
24      }
25      String user = props.getProperty("user");
26      System.out.println(user);
27      DerbyUtil.close(fis);
28    }
29  }
30  

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

password=abcdefgh
create=true
user=Jacek
nazwa=ąęśćżźółń
Jacek

Pliki do ściągnięcia

Klasa R019.java

Klasa R020.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.