Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: porównywanie typów SQL

Możliwości porównywania typów danych SQL
Typy danych B O O L E A N S M A L L I N T I N T E G E R B I G I N T D E C I M A L R E A L D O U B L E F L O A T C H A R V A R C H A R L O N G    V A R C H A R C H A R    F O R    B I T    D A T A V A R C H A R    F O R    B I T    D A T A L O N G V A R C H A R    F O R    B I T    D A T A C L O B B L O B D A T E T I M E T I M E S T A M P X M L T y p    u ż y t k o w n i k a
BOOLEAN T                                        
SMALLINT   T T T T T T T                          
INTEGER   T T T T T T T                          
BIGINT   T T T T T T T                          
DECIMAL   T T T T T T T                          
REAL   T T T T T T T                          
DOUBLE   T T T T T T T                          
FLOAT   T T T T T T T                          
CHAR                 T T             T T T    
VARCHAR                 T T             T T T    
LONG VARCHAR                                          
CHAR FOR BIT DATA                         T T              
VARCHAR FOR BIT DATA                         T T              
LONG VARCHAR FOR BIT DATA                                          
CLOB                                          
BLOB                                          
DATE                 T T             T        
TIME                 T T               T      
TIMESTAMP                 T T                 T    
XML                                          
Typ użytkownika                                          

‘T’ oznacza możliwość porównywania.

Brak znaku – oznacza brak możliwości porównywania.