Aria  z Terierogrodu, Jack Russell Terrier

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: pobieranie atrybutów połączeń

Atrybuty połączeń możemy pobierać jako stringi (łańcuchy znaków), jako obiekty klasy Properties podawane bezpośrednio albo wczytywane z pliku.

W każdym przypadku używamy odpowiedniej metody DriverManager.getConnection().

Jeśli podamy atrybut i jako String i jako obiekt Properties zastosowany zostanie atrybut podany jako String.

Atrybuty jako String

Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, ";create=true");

Przykład w klasie R032A.

Atrybuty jako obiekt Properties

Properties props = new Properties();
props.put("create", "true");
Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, props);

Przykład w klasie R032B.

Atrybuty w pliku *.properties

Properties props = new Properties();
FileInputStream fis = new FileInputStream("aderby/src/resources/props/r032.properties");
props.load(fis);
...
Connection con = DerbyUtil.connectEmbeddedDB(baza, props);

Przykład w klasie R032C.

Pliki do ściągniecia

Plik R032A.zip

Plik R032B.zip

Plik R032C.zip

Plik r032.zip

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.

Aktualny stan projektu
Rys. 268. Aktualny stan projektu