Aria

Apache Derby – tutorial

Konwersja pomiędzy typami wejściowymi, a typami wyjściowymi dla typów danych SQL

Konwersja typów danych SQL
Typy danych B O O L E A N S M A L L I N T I N T E G E R B I G I N T D E C I M A L R E A L D O U B L E F L O A T C H A R V A R C H A R L O N G    V A R C H A R C H A R    F O R    B I T    D A T A V A R C H A R    F O R    B I T    D A T A L O N G V A R C H A R    F O R    B I T    D A T A C L O B B L O B D A T E T I M E T I M E S T A M P X M L
BOOLEAN T               T T T       T          
SMALLINT   T T T T T T T T                      
INTEGER   T T T T T T T T                      
BIGINT   T T T T T T T T                      
DECIMAL   T T T T T T T T                      
REAL   T T T T T T T                        
DOUBLE   T T T T T T T                        
FLOAT   T T T T T T T                        
CHAR T T T T T       T T T       T   T T T  
VARCHAR T T T T T       T T T       T   T T T  
LONG VARCHAR T               T T T       T          
CHAR FOR BIT DATA                       T T T T T        
VARCHAR FOR BIT DATA                       T T T T T        
LONG VARCHAR FOR BIT DATA                       T T T T T        
CLOB T               T T T       T          
BLOB                               T        
DATE                 T T             T      
TIME                 T T               T    
TIMESTAMP                 T T             T T T  
XML                                       T

‘T’ oznacza możliwość konwersji.

Brak znaku – oznacza brak możliwości konwersji.

W pierwszej kolumnie podano typy wejściowe.

W rzędach podano typy wyjściowe.