Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: instalacja i prezentacja bazy danych

Aktualna wersja bazy danych Apache Derby 10.15.2.0. Baza jest zmodularyzowana. Aby używać tej wersji niezbędne jest JDK 9 lub późniejsze.

Ściągnięcie

Pliki można ściągnąć ze strony Apache Derby 10.15.2.0.

Pliki do ściągnięcia
Rys. 239. Pliki do ściągnięcia

Masz do wyboru cztery dystrybucje:

 • bin – zawiera javadoc, dokumentację HTML i PDF, przykłady, testy i oczywiście niezbędne biblioteki oraz skrypty
 • lib – zawiera wyłącznie biblioteki w archiwach JAR
 • lib-debug – zawiera wyłącznie biblioteki w archiwach JAR. Linie kodu źródłowego są numerowane.
 • src – pliki źródłowe Derby, które służyły do zbudowania binariów

Jeśli używasz Windows i chcesz mieć wszelkie możliwości instalacji i użytkowania ściągnij dystrybucję binarną (pierwsza na liście) oraz źródłową (przedostatnia na liście).

Jeśli chcesz sprawdzić czy pliki źródłowe nie zostały podmienione w czasie ściągania, ściągnij skróty SHA-512 umieszczone obok dystrybucji.

Sprawdzenie skrótów SHA

Proces sprawdzania skrótów MD5 / SHA opisany został we wpisie Jak sprawdzić MD5 / SHA?.

Rozpakowanie

Po ściągnięciu rozpakuj archiwum używając np. 7-Zip.

Otrzymasz folder (Rys. 240):

Folder po rozpakowaniu
Rys. 240. Folder po rozpakowaniu

Ja zmieniłem nazwę folderu na Derby i umieściłem w na dysku C:.

Zawartość dystrybucji binarnej

Dystrybucja binarna po rozpakowaniu zawiera foldery (Rys. 241):

Podfoldery folderu Derby
Rys. 241. Podfoldery folderu Derby
 • bin – skrypty uruchamiające narzędzia Derby, serwer sieciowy oraz ustawiające ścieżki klas.
 • demo – materiały demonstracyjne i przykłady
 • docs – zestaw podręczników w postaci plików HTML i PDF
 • javadoc – dokumentacja do kodu
 • lib – zmodularyzowane biblioteki w archiwach JAR
 • test – zestaw testów funkcjonalnych dla Derby

oraz pliki

 • index.html – uruchomienie strony zawierającej informacje wstępne
 • RELEASE-NOTES.html – uwagi o tym wydaniu Derby

Zawartość folderu bin

 • dblook.bat – uruchamia narzędzie dblook
 • derby_common.bat – sprawdza obecność i poprawność JAVA_HOME i DERBY_HOME, dodaje biblioteki (z wyjątkiem derbyrun i derbyLocale_XX) do zmiennej CLASSPATH
 • ij.bat – uruchamia narzędzie ij
 • NetworkServerControl.bat – uruchamia NetworkServerControl
 • setEmbeddedCP.bat – dodaje biblioteki Derby, niezbędne dla trybu embedded, do zmiennej CLASSPATH
 • setNetworkClientCP.bat – dodaje biblioteki Derby, niezbędne do połączenia klienta z Derby Network Server, do zmiennej CLASSPATH
 • setNetworkServerCP.bat – dodaje biblioteki Derby, niezbędne do uruchomienia Derby Network Server, do zmiennej CLASSPATH
 • startNetworkServer.bat – uruchamia Network Server lokalnie
 • stopNetworkServer.bat – zatrzymuje Network Server lokalnie
 • sysinfo.bat – uruchamia narzędzie sysinfo

Zawartość folderu lib

Biblioteka/Archiwum Moduł Opis
derby.jar org.apache.derby.engine Biblioteka silnika. Dla wbudowanych baz danych. W środowisku client/server potrzebna tylko na serwerze.
derbyclient.jar org.apache.derby.client Biblioteka klienta sieciowego. Niezbędna do użycia klienckiego sterownika sieciowego Derby.
derbyLocale_*.jar org.apache.derby.locale_* Biblioteki lokalizacji. 13 sztuk. derbyLocale_pl.jar dla języka polskiego.
derbynet.jar org.apache.derby.server Biblioteka serwera sieciowego. Niezbędna do uruchomienia Derby Network Server.
derbyoptionaltools.jar org.apache.derby.optionaltools Biblioteka narzędzi. Zapewnia wgląd w metadane, dostęp do innych baz danych, pozwala na pełnotekstowe wyszukiwanie i importowanie danych w formacie JSON.
derbyrun.jar org.apache.derby.runner Biblioteka narzędzi (uruchomieniowa) używana do uruchamiania narzędzi Derby.
derbyshared.jar org.apache.derby.commons Biblioteka silnika. Niezbędna w każdej konfiguracji.
derbytools.jar org.apache.derby.tools Bibliotek narzędzi. Niezbędna w czasie wykonywania dla narzędzi Derby takich jak ij, dblook oraz import/eksport. Niezbędna dla serwera sieciowego w czasie pracy.
derbyTest.jar org.apache.derby.tests Bibliotek testów.

Folder lib zawiera również plik derby.war, który pozwala na automatyczne uruchamianie serwera sieciowego Derby wraz z serwerem Tomcat lub innym kontenerem serwletów.

Wymagane biblioteki

Konfiguracja Wymagane biblioteki
Zdalny klient derbyclient.jar, derbyshared.jar
Silnik wbudowany derby.jar, derbyshared.jar
Serwer sieciowy derbynet.jar, derby.jar, derbytools.jar, derbyshared.jar
Narzędzia wbudowane derbytools.jar, derby.jar, derbysharded.jar
Ułatwienie uruchamiania derbyrun.jar, derbynet.jar,derbytools.jar, derby.jar, derbyshared.jar

Archiwum src

Nierozpakowane archiwum db-derby-10.15.2.0-src.zip wrzuciłem do folderu C:/Derby.