Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja VARCHAR

Opis

Funkcja zwracająca wartość typu VARCHAR.

Składnia

VARCHAR(val1)

Ograniczenia

  • ‘val1’ – może być typu znakowego albo daty i czasu

Przykład

Przykład w klasie R078_VARCHAR:
 private static final String baza =
   "C:/Przyklady/r078_varchar";
private static final String skrypt =
   "aderby/src/resources/sqls/daty.sql";
private static final String selectsql =
   "SELECT VARCHAR(data), zdarzenie FROM daty";

Wynik

1952-06-04 Urodziny
1968-06-04 Ukończenie szkoły podstawowej
1972-06-26 Ukończenie liceum
1977-06-25 dyplom magistra biologii

Pliki do ściągnięcia

R078_VARCHAR.zip (klasa)

daty.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej
opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.