Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja użytkownika POW (potęga dowolnego stopnia)

Zadanie programistyczne

Stworzyć funkcję skalarną umożliwiającą dla podanej liczby obliczenie dowolnej potęgi tej liczby.

Rozwiązanie

Napisać metodę pow. Metoda ta została umieszczona w klasie DerbyUtil.

public static double pow(double liczba, double potega) {
	return Math.pow(liczba, potega);
}

Zadeklarować funkcję w bazie Derby (r087.sql):

CREATE FUNCTION POW(DATA DOUBLE, POWER DOUBLE)
    RETURNS DOUBLE
    PARAMETER STYLE JAVA
    NO SQL
    LANGUAGE JAVA
    EXTERNAL NAME 'utils.DerbyUtil.pow'
;

Napisać klasę testującą (R087_POW).

Przetestować przykład.

2 37.8 1428.8399999999997
1 39.7 1576.0900000000001
3 36.6 1339.5600000000002
3 33.2 1102.2400000000002
2 39.2 1536.6400000000003
2 40.6 1648.3600000000001
2 41.2 1697.4400000000003
1 40.1 1608.0100000000002
1 39.8 1584.0399999999997
2 38.9 1513.2099999999998
1 38.3 1466.8899999999999
2 37.9 1436.4099999999999
2 37.4 1398.76
3 37.1 1376.41
3 36.8 1354.2399999999998
3 36.7 1346.89
1 36.6 1339.5600000000002

Pliki do ściągnięcia

R087_POW.zip (klasa)

r087.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej
nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów
we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku
module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.