Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja UCASE (UPPER)

Opis

Wszystkie małe litery w łańcuchu znaków zmienia na duże.

Składnia

UCASE(wartość)

albo

UPPER(wartość)

Ograniczenia

 • ‘wartość’ może być typu CHAR, VARCHAR albo LONG VARCHAR lub innego typu, konwertowalnego na łańcuch znaków
  (z wyjątkiem wyrażeń bitowych)
 • Jeśli ‘wartość’ jest CHAR – wynik jest CHAR
 • W pozostałych przypadkach – wynik jest VARCHAR

Funkcja uwzględnia lokalizację – poczytaj o atrybucie territory.

Przykład w klasie R079_UCASE:

private static final String baza =
  "C:/Przyklady/r079_ucase";
private static final String skrypt =
  "aderby/src/resources/sqls/daty.sql";
private static final String selectsql =
  "SELECT data, UCASE(zdarzenie) FROM daty";

Wynik

1952-06-04     URODZINY
1968-06-04     UKOŃCZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
1972-06-26     UKOŃCZENIE LICEUM
1977-06-25     DYPLOM MAGISTRA BIOLOGII

Pliki do ściągnięcia

R079_UCASE.zip (klasa)

daty.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.