Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja TRIM

Opis

Usuwa końcowe znaki z łańcucha znaków.

Składnia

TRIM([val1] val2)

‘val1’ – jest opcjonalne

‘val2’ jest obowiązkowe

Składnia ‘val1’:

typ [znak] FROM | znak FROM

typ = LEADING | TRAILING | BOTH

LEADING – usuwane są ‘znaki’ z przodu

TRAILING – usuwany są ‘znaki’ z końca

BOTH – usuwany są ‘znaki’ z przodu i z końca

Jeśli ‘val1’ nie jest podane – domyślne jest BOTH.

‘znak’ – znak do usunięcia. Jeśli nie jest podany usuwane są wszystkie spacje. Znak jest zawsze pojedynczym
znakiem. Znakiem może być NULL.

‘val2’ – łańcuch znaków do obcięcia. Jeśli jest typu CHAR albo VARCHAR – wynik jest typu VARCHAR. W każdym innym
przypadku – wynik jest CLOB.

Przykład

Przykład w klasie R079_TRIM:
private static final String baza =
  "C:/Przyklady/r079_trim";
private static final String skrypt =
  "aderby/src/resources/sqls/daty2.sql";
static final String selectsql1 =
  "SELECT data, TRIM(zdarzenie) FROM daty";
static final String selectsql2 =
  "SELECT data, TRIM(LEADING ' ' FROM zdarzenie) FROM daty";
static final String selectsql3 =
  "SELECT data, TRIM(TRAILING 'i' FROM zdarzenie) FROM daty";
static final String selectsql4 =
  "SELECT data, TRIM(' ' FROM zdarzenie) FROM daty";

Wynik
Polecenie wybierające 1:

1952-06-04   'Urodziny'
1968-06-04   'Ukończenie szkoły podstawowej'
1972-06-26   'Ukończenie liceum'
1977-06-25   'dyplom magistra biologii'

Polecenie wybierające 2:

1952-06-04   'Urodziny'
1968-06-04   'Ukończenie szkoły podstawowej '
1972-06-26   'Ukończenie liceum '
1977-06-25   'dyplom magistra biologii '

Polecenie wybierające 3:

1952-06-04   ' Urodziny'
1968-06-04   ' Ukończenie szkoły podstawowej '
1972-06-26   ' Ukończenie liceum '
1977-06-25   ' dyplom magistra biologii '

Polecenie wybierające 4:

1952-06-04   'Urodziny'
1968-06-04   'Ukończenie szkoły podstawowej'
1972-06-26   'Ukończenie liceum'
1977-06-25   'dyplom magistra biologii'

Pliki do ściągnięcia

R079_TRIM.zip (klasa)

daty.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej
opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java
może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.