Aria

Apache Derby – tutorial

Apache Derby: funkcja TIMESTAMP

Opis

Zwraca znacznik czasu z podanej wartości lub pary wartości.

Składnia

TIMESTAMP(val1 [,val2])

Ograniczenia

Jeśli podana jest tylko ‘val1’

‘val1’ – musi być:

 • TIMESTAMP – wynik jest TIMESTAMP
 • łańcuchem znaków będącym poprawnym znacznikiem czasu – wynik jest TIMESTAMP
 • łańcuchem znaków o długości 14 znaków – nie będącym CLOB, LONG VARCHAR ani XML. W tym łańcuchu
  yyyyxxddhhmmss – oznaczają odpowienio: rok (yyyy), miesiąc (xx), dzień (dd), godzinę (hh), minuty (mm) i
  sekundy (ss) – wynik jest TIMESTAMP z nanosekundami = 0

Jeśli podane są ‘val1’ i ‘val2’

 • ‘val1’ musi być DATE lub łańcuchem znaków reprezentującym poprawną datę
 • ‘val2’ musi być TIME lub łańcuchem znaków reprezentującym poprawny czas
 • Zwracany wynik JEST TIMESTAMP z nanosekundami = 0

Wynik może być NULL

Przykład w klasie R080_TIMESTAMP:
private static final String baza =
  "C:/Przyklady/r080_timestamp";
private static final String skrypt =
  "aderby/src/resources/sqls/daty.sql";
static final String selectsql1 =
  "SELECT TIMESTAMP('20131129081543') FROM daty";

Wynik

2013-11-29 08:15:43.0

Pliki do ściągnięcia

R080_TIMESTAMP.zip (klasa)

daty.zip (skrypt)

Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java

Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java

Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.